உலக வசூலில் டாப் பத்து இடங்களை பிடித்த இந்திய படங்கள்!!

 உலக வசூலில் டாப் பத்து இடங்களை பிடித்த இந்திய படங்கள்!!

உலக வசூலில் முதல் பத்து இடங்களை பிடித்த இந்திய படங்கள் இதோ..

RRR – ₹ 257.15 கோடி

Baahubali2 – ₹ 217.52 கோடி

KGFChapter2 – ₹ 165.37 கோடி

Adipurush – ₹ 136.84 கோடி

Saaho – ₹ 28.41 கோடி

Jawan – ₹ 125.05 கோடி

2Point0 – ₹ 117.24 கோடி

Leo – ₹ 115.90 கோடி

Pathaan – ₹ 106.14 கோடி

Kabali – ₹ 105.70 கோ

Related post